symulacje

Idź do spisu treści

Menu główne

5.7

Kody rozszerzone > Rozdział 5

##########################################################################################
###                                                                 Funkcja generująca wartości z rozkładu dwumianowego                                                    ###
##########################################################################################

rdwum=function(ile,n,p)
{

wynik=c()
for (i in 1:ile)
{

z=0
for (j in 1:n)
 
{

 if (runif(1)<p ) z=z+1

 }
wynik=c(wynik,z)

}
wynik

}

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego