symulacje

Idź do spisu treści

Menu główne

4.3

Kody podstawowe > Rozdział 4


Histogramy liczby sukcesów dla różnej liczby powtórzeń doświadczeń w schemacie Bernoulliego

par(mfrow=c(1,3))
hist(rbinom(5,10,0.5))
hist(rbinom(50,10,0.5))
hist(rbinom(1000,10,0.5))


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego