symulacje

Idź do spisu treści

Menu główne

4.12

Kody rozszerzone > Rozdział 4

##########################################################################################
###                            
Gęstości prawdopodobieństwa zmiennych losowych o rozkładzie beta z różnymi parametrami                                     ###
##########################################################################################par(mfrow=c(2,3))
x=seq(0,1,0.01)
plot(x,dbeta(x,1,1),type="l")
plot(x,dbeta(x,2,6),type="l")
plot(x,dbeta(x,2,2),type="l")
plot(x,dbeta(x,0.5,0.5),type="l")
plot(x,dbeta(x,6,2),type="l")
plot(x,dbeta(x,6,6),type="l")


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego