symulacje

Idź do spisu treści

Menu główne

8.1

Kody podstawowe > Rozdział 8

Szacowanie wartości pi – strzelanie do tarczy

# liczba oddanych strzałów do tarczy
n=10  ## n=1000 n=1000000
x=2*runif(n)-1
y=2*runif(n)-1
pi_=4*sum(x^2+y^2<1)/n
# ocena wartości liczby
p
pi_
## prezentacja graficzna
plot(x,y,xlim=c(-1,1),ylim=c(-1,1))


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego