symulacje

Idź do spisu treści

Menu główne

4.15

Kody podstawowe > Rozdział 4

Generowanie wartości z rozkładu wielowymiarowego normalnego

library(mvtnorm)

# deklaracja wektora wartości oczekiwanych
mu=c(0,0)
# deklaracja macierzy wariancji-kowariancji
Sigma=matrix(c(4,2,2,3),2,2)
z=rmvnorm(1000,mu,Sigma)
plot(z)

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego