symulacje

Idź do spisu treści

Menu główne

6.9

Kody rozszerzone > Rozdział 6

##########################################################################################
###                                          Kod procedury testu permutacyjnego z wykorzystaniem pakietu coin                                                         ###
##########################################################################################

library(coin)
x=c(0,4,3,5,7)
y=factor(c(1,1,2,2,2))
oneway_test(x~y)

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego