symulacje

Idź do spisu treści

Menu główne

8.7

Kody podstawowe > Rozdział 8

Ocena prawdopodobieństwa w problemie urodzin (warinat 2)

# liczba osób od n1 do n2
n1=10
n2=30
# liczba symulacji
N=1000
wynik=c()
for (n in n1:n2)
 {
 ile=0
 for (t in 1:N)
  {
  dni=sample(1:365,n,replace=TRUE)
  spr=FALSE
  for (i in 1:(n-1))
   {
   for (j in (i+1):n)
    {
    if (dni[i]==dni[j])        spr=TRUE
    }
   }
  if (spr==TRUE) ile=ile+1
  }
 wynik=c(wynik,ile/N)
 }
# wyświetlenie ocen prawdopodobieństw
plot(n1:n2,wynik)


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego