symulacje

Idź do spisu treści

Menu główne

4.3

Kody rozszerzone > Rozdział 4

##########################################################################################
###                                 Histogramy liczby sukcesów dla różnej liczby powtórzeń doświadczeń w schemacie Bernoulliego                            ###
##########################################################################################


### Empiryczne rozkłady wartości losowych z rozkładu dwumianowego

par(mfrow=c(1,3))
hist(rbinom(5,10,0.5)
,col=2)
hist(rbinom(50,10,0.5)
,col=3)
hist(rbinom(1000,10,0.5)
,col=4)


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego